Drugi gradovi

Putovanja se odnose na mogućnost polaska iz sljedećih gradova: Karlovca, Rijeke, Zadra i Splita.
Više informacija u programu putovanja.