SMJEŠTAJ

[accordion] [pane title=”Kako rezervirati smještaj?” active=false collapsible=true] 1. Smještajnu jedinicu koja će najviše zadovoljavati Vaše želje i potrebe možete odabrati samostalno, služeći se nekim od više ponuđenih mogućnosti pretraživanja naših stranica
2. Dok budete pretraživali naše stranice, uz svaki objekt koji privuče Vašu pažnju, možete kliknuti na dugme “ubaci objekt”. Klikom na spomenuto dugme odabrani objekt se pohranjuje u virtualnu bazu podataka (favorites) koju Vi formirate, a koja sadržava samo one objekte koji najviše udovoljavaju Vašim kriterijima.Vaš odabir ostaje sačuvan, a pristup navedenoj bazi podataka je moguć u bilo koje vrijeme, ali isključivo sa računala na kojem je vršeno pretraživanje, ukoliko ste našu bazu podataka pretraživali kao anonimni korisnik. Ukoliko ste se prilikom ulaska na naše stranice logirali, te našu bazu podataka pretraživali kao poznati korisnik pristup Vašem užem izboru Vam je omogućen u svako vrijeme sa bilo kojeg računala, na koje se prethodno logirate pod Vašim korisničkim imenom.

3. Nakon što ste formirali svoj uži izbor, napravite kompletan i detaljan pregled odabranih objekata klikom na link “pregled mog izbora”. Sistematski i usporedni prikaz odabranih smještajnih jedinica će Vam uvelike pomoći da s lakoćom pronađete objekt koji najviše udovoljava Vašim kriterijima.4. Nakon konačnog odabira, potrebno je izvršiti prijavu Vašeg interesa za određenim objektom ispunjajući formular za rezervacijom. Kako bi daljnja obrada Vašeg zahtjeva uopće bila moguća, bitno je da u tražena polja unesete sve informacije koje se od Vas traže.

4. Nakon konačnog odabira, potrebno je izvršiti prijavu Vašeg interesa za određenim objektom ispunjajući formular za rezervacijom. Kako bi daljnja obrada Vašeg zahtjeva uopće bila moguća, bitno je da u tražena polja unesete sve informacije koje se od Vas traže.

5. Odmah po slanju ispunjenog formulara za rezervacijom, na ekranu će Vam se učitati automatski generirana kalkulacija sa svim stavkama i pripadajućim troškovima, te iznosom koji treba uplatiti za rezervaciju prijavljene smještajne jedinice. Pri izlistu kalkulacije ponuditi će Vam se dvije mogućnosti; odustanak od prijave ili potvrda rezervacije.

6. Ukoliko se odlučite za potvrdu rezervacije ispunjeni formular će stići u našu službu prodaje. Odmah po primitku formulara za rezervacijom naše osoblje će kontaktirati vlasnika prijavljene smještajne jedinice kako bi, prije konačnog slanja predračuna, provjerili da li stanje na internetu odgovara stvarnosti, odnosno da li je prijavljena rezervacija uopće moguća.
Odmah po odobrenju zaprimljenog zahtjeva za rezervacijom na Vašu e-mail adresu ili fax uređaj šaljemo konačni predračun. U samom predračunu će svi troškovi biti sasvim jasno izraženi, kao i iznos koji trebate uplatiti za potvrdu rezervacije. Samo plaćanje će biti izvršeno sukladno načinu i dinamici plaćanja objavljenoj na našim stranicama.

7. Za konačnu potvrdu odaslane prijave potrebno je izvršiti uplatu rezervacije i to u roku 24 sata po primitku konačnog predračuna. Prekoračenje navedenog roka od strane gosta može rezultirati overbooking-om, za koji agencija ne snosi odgovornost, no obvezuje se ponuditi gostu zamjenski smještaj iste kvalitete.

Nakon provjere izvršene uplate, odnosno autorizacije Vaše kreditne kartice, e-mailom ćemo Vam proslijediti sve potrebne informacije o vlasniku i adresi rezerviranog objekta. Pismenu potvrdu o izvršenoj rezervaciji (voucher) ćemo Vam poslati na Vašu e-mail adresu.
Zaprimljeni voucher ujedno je i Vaš pismeni dokaz da ste si za predstojeće ljeto osigurali smještaj na Jadranu.

[/pane] [pane title=”Kako pronaći odgovarajući smještaj?” active=false collapsible=true]

Kako bismo Vam pomogli da se brzo snađete u našoj ponudi, te da lako odaberete objekt koji najviše udovoljava Vašim željama, pružamo Vam više mogućnosti pretraživanja naše baze podataka.

1. Jednostavno pretraživanje – Uz određivanje osnovnih parametara (termin godišnjeg odmora, broj osoba, vrsta smještaja i lokacija objekta) program će automatski generirati sve željene uvjete i prikazati samo one objekte koji udovoljavaju zadanim kriterijima.

2. Detaljno pretraživanje – Ukoliko su Vam bitni i neki drugi kriteriji osim onih ponuđenih u jednostavnom pretraživanju, poslužite se našim detaljnim pretraživačem. Detaljno pretraživanje je moguće obavljati u nekoliko kategorija:
– opći podaci (termin godišnjeg odmora, broj osoba, vrsta smještaja i lokacija objekta)
– detaljnija lokacija objekta (otok-kopno, udaljenost objekta od plaže, mjesta s pješćanom plažom, mjesta na osami)
– vrsta objekta (luksuzne vile, pansioni, objekti sa bazenom i sl.)
– pozicija smještajne jedinice (prizemlje, 1.kat, 2.kat, …)
– dodatna ponuda (prehrana, dovođenje kućnih ljubimaca, klimatizacija, pristup internetu…)

3. Pretraživanje po šifri – Ukoliko želite detaljno pogledati točno određeni objekt, potrebno je da u za to predviđeno polje upišete šifru objekta. Ova vrsta pretraživanja omogućuje najbrži pristup ciljanom objektu, ali je potrebno unaprijed znati šifru pod kojom se objekt vodi.

4. Geografsko pretraživanje – Na osnovu interaktivne karte, odnosno s njom povezanog izbornika regija, rivijera ili mjesta ćete poprilično jednostavno uputiti zahtjev za prikazom objekata koji se nalaze u lokaciji koju preferirate.

Ukoliko rezultat pretraživanja ne ukaže na niti jedan objekt koji udovoljava svim postavljenim zahtjevima, klikom na opciju “back” se vratite na prethodni korak. Svi postavljeni uvjeti će biti sačuvani. Savjetujemo da odustanete od uvjeta do kojeg Vam je najmanje stalo, te pokušate ponovo.

Ukoliko detaljno pretraživanje rezultira prevelikim brojem objekata koji udovoljavaju svim postavljenim zahtjevima, klikom na opciju “back” se vratite na prethodni korak i uz postojeće zadajte dodatne uvjete.

[/pane] [pane title=”Kako se ostvaruje plaćanje na rate?” active=false collapsible=true]

Zakup odabrane smještajne jedinice se obavlja u dva dijela. Prvi dio se plaća unaprijed prilikom rezerviranja objekta, a drugi dio se plaća na dan dolaska gostiju u poslovnici naše agencije ili u poslovnici Adriatic.hr partner-agencije koja je najbliža rezerviranom objektu, odnosno kod vlasnika objekta na dan dolaska.

Ovisno o vrsti ugovora s iznajmljivačima u posebnim slučajevima potrebno je uplatu ostatka iznosa izvršiti najkasnije 30 – 45 dana prije dolaska gostiju na bankovni račun agencije.

Iznos akontacije je 50 % cijene cjelokupnog aranžmana, kojeg će agencija preusmjeriti na žiro račun iznajmljivača odmah po primitku uplate.

U posebnim slučajevima (npr. u slučaju rezervacije kratkog termina ili u slučaju rezervacije od gostiju kojim je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza) potrebno je za potvrdu rezervacije uplatiti odmah 100 % cijene aranžmana.

S iznosom akontacije, te načinom uplate ostatka iznosa će biti gost upoznat prilikom slanja predračuna. Ukoliko gost traži R-1 račun, dužan je to najaviti prilikom zahtjeva za rezervacijom.

[/pane] [pane title=”Do kada treba uplatiti akontaciju?” active=false collapsible=true]

U cilju potvrde rezervacije gost se obvezuje u roku 24 sata (subote, nedjelje i državni praznici se ne računaju) po ispostavi predračuna izvršiti uplatu rezervacije, te potvrdu uplate proslijediti agenciji.

Točan rok do kojeg se agencija obvezuje prijavljene termine držati pod opcijom (prvenstvo zakupa za naručitelja) je naznačen na svakom ispostavljenom predračunu pod rubrikom “vrijeme plaćanja”.

Od trenutka kada gost ispuni i pošalje prijavu rezervacije, pa za naredna 24 sata, se sa tržišta povlače odabrani datumi i pravo prvenstva zakupa pripada podnositelju prijave. Rezervacija predmetnog objekta od strane drugog gosta u navedenom terminu nije moguća. Navedeni termini na internetu se označavaju žutom bojom.

Ukoliko do roka dospijeća gost izvrši uplatu rezervacije i potvrdu uplate proslijedi agenciji, odmah po provjeri izvršene uplate prijavljeni termini će biti označeni crvenom bojom, te za predstojeću sezonu neka druga rezervacija iste smještajne jedinice koja bi se barem dijelom preklapala sa potvrđenim terminom više neće biti moguća.

Ukoliko u za to predviđenom roku agencija ne dobije potvrdu o izvršenoj uplati smatrat će se da je gost odustao od prijavljene rezervacije. Na internet prikazu prijavljeni termini nakon proteka roka dospijeća više neće biti označeni žutom bojom, već će biti ponovno označeni kao dostupni – bijelom bojom.

[/pane] [pane title=”Na koji način se ostvaruje plaćanje unutar teritorija Republike Hrvatske?” active=false collapsible=true]

Uplatom gotovine u poslovnici naše agencije ili bilo koje druge turističke agencije koja ima sklopljen ugovor o suradnji sa Adriatic.hr
Uplatu možete izvršiti:

– u našoj poslovnici na adresi: Poljička cesta 26, 21000 Split, Hrvatska
– u bilo kojoj turističkoj agenciji ovlaštenoj da prodaje aranžmane iz Adriatic.hr programa.
Uplatom na žiro račun agencije
Da bi uplata na žiro račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:

– uplatitelj: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
– primatelj: Turistička agencija “Adriatic.hr”, Poljička cesta 26, 21000 Split
– datum: uplata mora biti izvršena u roku 24 sata po ispostavi predračuna
– iznos: upisati iznos prema zaprimljenom predračunu, u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj           po srednjem tečaju HNB na dan uplate
– broj računa: 2484008-1104970711

on-line plaćanje kreditnim karticama (Maestro, Mastercard, Visa)
Ukoliko se odlučite za on-line uplatu kreditnom karticom, upisanim podacima vezanim uz Vašu kreditnu karticu ovlašćujete agenciju da sukladno određenoj dinamici plaćanja naplati vrijednost Vašeg aranžmana.

[/pane] [pane title=”Na koji način se ostvaruje plaćanje iz strane države?” active=false collapsible=true]

Uplatom putem bankovne doznake na devizni račun agencije

Devizni račun agencije:
* primatelj: Turistička agencija “Adriatic.hr”, Poljička cesta 26, 21000 Split
* banka primatelja: Raiffeisen Bank, Split, Croatia
* IBAN: HR9024840081500173375
* Swift: RZBHHR2X

on-line plaćanje kreditnim karticama (Maestro, Mastercard, Visa)
Ukoliko se odlučite za on-line uplatu kreditnom karticom, upisanim podacima vezanim uz Vašu kreditnu karticu ovlašćujete agenciju da sukladno određenoj dinamici plaćanja naplati vrijednost Vašeg aranžmana.

[/pane] [pane title=”Kako poslati potvrdu o uplaćenoj akontaciji?” active=false collapsible=true]

Potvrdu o izvršenoj uplati nam možete proslijediti faksom (+ 385 21 456-789) ili ju možete skenirati i poslati na našu e-mail adresu (payments@adriatic.hr).

Odmah po provjeri zaprimljene potvrde rezervirani termini se označavaju crvenom bojom, te za predstojeću sezonu rezervacija predmetnog objekta u terminu koji bi se i najmanje preklapao sa potvrđenom rezervacijom nije moguća. Nakon što uplaćena sredstva stignu na račun agencije (ili nakon uplate karticom), na e-mail adresu naručitelja upućuju se sve potrebne informacije o vlasniku i adresi rezerviranog objekta.

[/pane]

[pane title=”Kada gost dobiva informacije o vlasniku i adresi rezerviranog objekta?” active=false collapsible=true]

Agencija se obvezuje odmah nakon što uplaćena sredstva stignu na račun, odnosno odmah po odobrenoj autorizaciji naručiteljeve kreditne kartice, proslijediti uplatitelju e-mailom sve bitne informacije o smještaju, a koje uključuju:

– ime i prezime vlasnika objekta
– adresu objekta
– telefonske brojeve fiksne mreže u samom objektu
– sve korisne kontakt telefone (kućni telefon, telefon na poslu, mobitel i fax)

U slučaju otežanog pronalaženja navedene adrese povratnom e-mailu ćemo priložiti i uputstva kako do odabranog objekta najlakše doći.

[/pane]

[pane title=”Treba li gost prije putovanja kontaktirati vlasnika objekta?” active=false collapsible=true]

Kroz direktni kontakt s vlasnikom ste u mogućnosti riješiti sve eventualne nedoumice ili novoiskrsla pitanja na najkvalitetniji način. No, napominjemo da ostvarenje direktnog kontakta sa Vašim domaćinom prije početka ljetovanja nije Vaša obveza već mogućnost koja Vam stoji na raspolaganju.

[/pane]

[pane title=”Kada gost dobiva vaučer (potvrdu o rezerviranoj usluzi)?” active=false collapsible=true]

Nakon što uplaćena akontacija stigne na naš račun ili nakon autorizacije transakcije izvršene kreditnom karticom poslat ćemo na Vašu e-mail adresu voucher.

Na voucheru uz sve informacije vezane za vlasnika i adresu zakupljenog objekta posebice je naznačen preostali iznos koji se gost na dan svog dolaska obvezuje podmiriti kod vlasnika objekta. Prilikom dolaska u zakupljeni objekt voucher ćete uručiti Vašem domaćinu. Nakon što platite preostali iznos vlasnik smještaja će Vam predati ključeve zakupljene smještajne jedinice.

Ukoliko se drugi dio svote za smještaj plaća na račun agencije, voucher će biti gostu poslan nakon uplate drugog dijela. Prilikom dolaska u zakupljeni objekt voucher ćete uručiti Vašem domaćinu. On će Vam zauzvrat predati ključeve zakupljene smještajne jedinice.

Ukoliko ste cjelokupni iznos rezervacije uplatili odjednom, voucher će biti Vama poslan na Vašu e-mail adresu nakon što uplaćena sredstva stignu na naš račun. Prilikom dolaska u zakupljeni objekt voucher ćete uručiti Vašem domaćinu. On će Vam zauzvrat predati ključeve zakupljene smještajne jedinice.

[/pane]

[/accordion]

SVJETIONICI

[accordion]

[pane title=”Što ponijeti sa sobom?” active=false collapsible=true]

Gosti sa sobom trebaju ponijeti namirnice i začine, dodatne ručnike, kuhinjske krpe, šibice za paljenje štednjaka, deterdžent za pranje posuđa, sredstva za pranje sanitarnih prostora i sve drugo potrebno za boravak u apartmanu

[/pane]

[pane title=”Kako funkcionira dostava namirnica?” active=false collapsible=true]

Na svjetionicima Savudrija, Veli rat i Struga moguća je dostava namirnica uz nadoplatu. Na Sv. Ivanu na pučini, Poreru i Prišnjaku također je moguća dostava namirnica, ali uz prethodni dogovor. Sušac i Palagruža pučinski su otoci pa namirnice gost treba osigurati prije odlaska na svjetionik.

[/pane]

[pane title=”Što ako gostu zatreba hitna medicinska pomoć?” active=false collapsible=true]

Smještaj u svjetionicima koji se nalaze na udaljenim otocima preporučujemo samo zdravim osobama. Ako je gostu potrebna hitna medicinska pomoć, po njega će doći brzo plovilo ili helikopter koji će ga odvesti do najbližeg bolničkog centra. Na svim svjetionicima postoje VHF radijske stanice preko kojih se može pozvati hitna pomoć ili zatražiti medicinski savjet preko emergency kanala 16 (kanal sigurnosti).

[/pane]

[pane title=”Borave li svjetioničari na svjetioniku?” active=false collapsible=true]

U svim svjetionicima, osim na Prišnjaku, stanuju svjetioničari sa svojim obiteljima.

[/pane]

[pane title=”Može li se iznajmiti čamac?” active=false collapsible=true]

Ako imate dozvolu za upravljanje motornim plovilom, uz prethodni dogovor sa svjetioničarom, možete unajmiti njegov čamac.

[/pane]

[/accordion]

ČARTER PLOVILA

[accordion]

[pane title=”Kako sastaviti posadu chartera?” active=false collapsible=true]

Prilikom sastavljanja posade, koja će u uvjetima drugačijima od svakodnevnih morati ostvariti suživot, potrebno je paziti na nekoliko stvari. Skupina bi trebala imati slične želje što se tiče plana plovidbe i izbora odredišta, omjera aktivnosti i odmora, boravka na moru i pristajanja u marine i sl.
U slučaju da iznajmljujete plovilo bez skipera, unaprijed odredite tko će biti glavni i tko će donositi važne odluke u spornim i opasnim situacijama. Osoba koja preuzme kormilo trebala bi, na osnovu iskustva i stručnosti, uživati puno povjerenje i poštovanje svih članova grupe.
Ukoliko članovi Vaše grupe buduće krstarenje vide na dijametralno suprotan način, savjetujemo da se na samom početku podijelite u dvije skupine kako ne biste imali nezadovoljavajući godišnji odmor.

[/pane]

[pane title=”Koje razdoblje je najpogodnije za krstarenjem jadranom?” active=false collapsible=true]

Jadran je povoljan za krstarenje tijekom svih godišnjih doba. Zato izbor termina možete prilagoditi svojim preferencijama i nautičarskim vještinama.

Ako se planirate otisnuti na more prvi put, ljeto će biti najbolji izbor jer je manje izgleda za vremenske neprilike koje bi zahtijevale posebna iskustva i vještine u upravljanju plovilom. Za iskusne moreplovce željne avanture zimsko razdoblje bit će idealno.

Želite li uz krstarenje osjetiti živahnu atmosferu jadranskih gradova, posjetiti kulturno-umjetničke priredbe i noćne klubove, ljeto je zasigurno najbolji izbor. Proljeće i jesen su idealna doba za nautičare koji uz kupanje u još uvijek toplom moru žele izbjeći ljetne gužve.

Ukoliko Vam je sunčano vrijeme imperativ, srpanj i kolovoz su idealni mjeseci za odmor, a izbjegavajte ih ako Vam je budžet presudan faktor prilikom izbora termina.

[/pane]

[pane title=”Kako odabrati akvatorij i osmisliti plan plovidbe?” active=false collapsible=true]

Izbor akvatorija prilagodite svojim željama i mogućnostima.
Ukoliko ste početnik, odlučite se za već iskušane rute s manje vjetrovitim područjima i razvedenom obalom gdje se možete skloniti u marini, lučici ili uvali do koje ćete stići za najviše 2 sata.

Ako ste se na more otisnuli zbog ronjenja i sportsko-ribolovnih avantura, raspitajte se koji dio Jadrana nudi najbolje mogućnosti za Vaše potrebe. Posebnu pažnju obratite na prikupljanje potrebnih dokumenata i dozvola te na upoznavanje sa zonama u kojima su ribolov ili ronjenje zabranjeni.

Nakon što odaberete akvatorij, korisno je isplanirati i dnevne rute. Preporuka je da se držite osnovnog pravila da do najudaljenijeg odredišta ne biste trebali potrošiti više od trećine raspoloživog vremena. Na taj način stići ćete uživati u izabranim destinacijama i vratiti se na vrijeme. Imajte na umu da su kazne za kašnjenje predaje broda izuzetno visoke.

[/pane]

[pane title=”Po kojim kriterijima odabrati plovilo?” active=false collapsible=true]

Vječna dilema – jedrilica ili motorna jahta?
Ukoliko želite dinamičan godišnji odmor na kojem ćete prevaliti veliki broj kilometara i vidjeti što više različitih odredišta, motorna jahta je idealan izbor za Vas. Ako biste radije željeli plutati na valovima i prepustiti se čarima plovidbe same, odaberite jedrilicu. Pritom ne trebate brinuti zbog eventualnog neiskustva jer su charter jedrilice izuzetno jednostavne za upravljanje.

Budžet je često faktor koji sužava mogućnost izbora pa ako je i Vaš nešto skromniji, zaobiđite motorne jahte koje su pravi “gutači” goriva.

Želite li svoje krstarenje na Jadranu isplanirati u srpnju ili kolovozu, toplo preporučujemo da što prije krenete u potragu za idealnim plovilom, a rezervirajte ga najkasnije do travnja. Naime, interes za iznajmljivanje plovila je velik i često se ona najbolja jako brzo rezerviraju.

Što se kvalitete tiče, preporučujemo da kod istog tipa i istog proizvođača određenog plovila uvijek birate novije, a pogotovo ako prvi put odlazite na krstarenje. Novije plovilo pruža bolju garanciju kvalitete i bezbrižnog provođenja godišnjeg odmora.

[/pane]

[pane title=”Koje stavke sadrži čarter ugovor?” active=false collapsible=true]

Da bi charter ugovor bio valjan i služio svojoj svrsi mora sadržavati slijedeće elemente:

Napominjemo da je na našim Internet stranicama charter ugovor dostupan u formi općih uvjeta najma plovila. S obzirom da se booking plovila obavlja on-line, odnosno ugovor o suradnji sklapa na daljinu, ne postoji formalni čin potpisivanja ugovora, već se smatra da uplatom rezervacije klijent potvrđuje da je upoznat s općim uvjetima najma plovila, te da ih u potpunosti prihvaća. Sadržaj općih uvjeta najma plovila, uplatom rezervacije, u potpunosti obvezuje, kako klijenta, tako i agenciju.

Odmah po primljenoj potvrdi uplate rezervacije agencija šalje klijentu voucher, na kojemu su posebno naznačeni svi bitni elementi charter ugovora, a s kojim on, dolaskom u matičnu luku, jednostavno preuzima zakupljeno plovilo.

[/pane]

[pane title=”Što treba ponjeti na krstarenje?” active=false collapsible=true]

Slijedi detaljan popis «stvari» za kojima bi Vam se mogla ukazati potreba tijekom plovidbe, odnosno «stvari» za koje bi bilo korisno da Vam se u slučaju potrebe nađu pri ruci. Napominjemo da pojedina plovila neke od navedenih stavki uključuju u standardnu cijenu plovila, no većina predloženih stavki je ipak osobne naravi. Na nama je da Vam ukažemo na njih, a konačna odluka je na Vama.

Dokumenti, telefonski adresar i sredstva plaćanja

Odjevni predmeti i obuća

Osobne stvari

Osobna higijena

Sredstva za prvu pomoć i lijekovi

Prehrana i piće

Neovisno o načinu prehrane za koji se odlučite (hranjenje u obalnim restoranima, ili pripremanje jela na brodu) preporučamo Vam da sa sobom ponesete dovoljne količine pića i začine, odnosno neke namirnice koje će se uvijek dobro naći, a koje u nastavku navodimo:

I naravno, nikako nemojte zaboraviti sa sobom ponijeti potrebne količine vode za piće!

Ostalo

[/pane]

[pane title=”Da li je kod preuzimanja plovila potrebno položiti depozit?” active=false collapsible=true]

Prilikom preuzimanja ključeva zakupljenog plovila, potrebno je određena financijska sredstva predati voditelju baze, na ime depozita odnosno kaucije, a kako bi se pokrile eventualne štete na plovilu ili opremi, nastale za vrijeme trajanja Vašeg najma.

Napominjemo da Vas charter agencija može teretiti samo za iznos ostavljenog pologa, bez obzira na visinu počinjene štete. Preostali iznos se naplaćuje od osiguravajućeg društva.

Kaucija se teoretski može platiti na razne načine; gotovina, kreditne kartice, putnički i euro čekovi ili pak bankovne doznake, no obično charter agencija nudi samo neke od navedenih mogućnosti. Nije rijetkost da način plaćanja kaucije kojeg Vi preferirate bude i jedan od faktora koji će utjecati na odabir charter agencije kao Vašeg partnera za ovo ljeto.

Naravno, kauciju polažete tek u slučaju kada se i osobno uvjerite da stanje plovila i opreme u plovilu u potpunosti odgovara Internet prezentaciji, odnosno onome što Vam je predočio voditelj charter baze. Ukoliko plovilo bude vraćeno bez ikakvih naknadnih oštećenja ili gubitka opreme, kaucija će po check-out biti vraćena u cijelosti.

[/pane]

[pane title=”Na što treba pazit kod preuzimanja plovila?” active=false collapsible=true]

Kako bi sigurnost ljudi i plovila tijekom krstarenja bila što veća poželjno je da prilikom preuzimanja plovila obratite pažnju, provjerite i pregledate slijedeće:

Plovilo izvana

Palubna oprema

Krmena spremišta

Motor i baterije

Sigurnosna oprema

Instrumenti

Unutrašnjost plovila

[/pane]

[pane title=”Koju opremu brod treba sadržavati?” active=false collapsible=true]

Prilikom preuzimanja plovila uvijek je potrebno provjeriti opremu koja je sastavni dio plovila i pregledati njezinu ispravnost. U nastavku navodimo obveznu opremu koju prema pravilniku o brodicama treba imati charter plovilo, te opremu koja je u svakom slučaju dobrodošla:
Navigacijska pomagala

Oprema plovila

Sigurnosna oprema

Prva pomoć

Zakonska obveza svih plovila većih od 5 metara je da imaju priručnu apoteku, i to sa slijedećim sadržajem:

Ukoliko se ustanovi da plovilo nema propisanu kutiju za prvu pomoć ili da kutija nema propisani sadržaj u prekršaju ste, za koji je propisana i novčana kazna.

Alat, rezervni dijelovi i ostala oprema

Cijeli alat bi se trebao nalaziti na jednom mjestu, i to po mogućnosti u kutiji koja bi trebala sadržavati:

Rezervni dijelovi:

[/pane]

[pane title=”Na što treba paziti tijekom plovidbe?” active=false collapsible=true]

Kako bi plovidba protekla u najboljem redu preporuča se na vrijeme voditi brigu o slijedećim detaljima:

[/pane]

[pane title=”Što se od gosta očekuje prilikom vraćanja plovila?” active=false collapsible=true]

Sve ono što ste prilikom preuzimanja plovila, Vi očekivali od charter agencije, prilikom vraćanja plovila, charter agencija očekuje od Vas. Stoga, plovilo trebate vratiti na vrijeme, u stanju u kakvom ste ga zatekli, odnosno bez ikakvih vanjskih ili unutarnjih oštećenja, uz svu pripadajuću i dodatnu opremu, te naravno sa punim spremnikom goriva.

Kao na samom početku, sa Adriatic.hr predstavnikom, sve detalje ćete još jednom pregledati, te čim utvrdite da je sve u redu, odnosno da je plovilo vraćeno u stanju u kojem je i predano, u mogućnosti ste bezbrižno se pozdraviti s Jadranom, naravno puna srca i s nadom da će iduće ljeto ipak brzo doći.

[/pane]

[pane title=”Na koje zakonske propise treba posebno paziti?” active=false collapsible=true]

Savjeti i preporuke koje slijede upozoravaju na posljedice koje po prirodu može imati neodgovorno ponašanje pojedinca, te predstavljaju Adriatic.hr doprinos podizanju svijesti pojedinca u pogledu njegovog odnosa prema prirodi, a kako bi prirodne ljepote naše obale, mora i otoka sačuvali i za generacije koje tek dolaze

[/pane]

[pane title=”Toaleti” active=false collapsible=true]

Korištenje toaleta u marinama i lučicama je zabranjeno, a kazne za prekršitelje su visoke. Ukoliko se Vaše plovilo nalazi na vezu koristite se sanitarnim čvorovima u sklopu marine ili obližnjeg ugostiteljskog objekta. Ukoliko se nalazite u uvali, toaletom se koristite diskretno, tek pošto ste provjerili da nema kupača u blizini.

[/pane]

[pane title=”Smeće i otpad” active=false collapsible=true]

Iskorištene i nepotrebne predmete, kao i sve druge vrste otpada nikako ne bacajte u more, a posebice ih ne ostavljajte na plažama i uvalama u kojima sidrite, jer najčešće ne postoje službe koje će otpatke sa takvih mjesta organizirano sakupljati i odvoditi na deponije. Smeće i ostali otpad odlažite na isključivo za to predviđenim mjestima u lukama i marinama u kojima pristajete.

[/pane]

[pane title=”Loženje vatre” active=false collapsible=true]

Ukoliko se za potrebe roštilja ili stvaranja posebnog ugođaja odlučite za loženje vatre, to činite isključivo uz samu obalu, a nikako u borovoj šumi ili neposrednoj blizini bilo kakvog raslinja. To činite uz poseban oprez, te dok ima i najmanjeg žara vatru ni na trenutak ne ostavljate bez nadzora. Poželjno je da se u Vašoj blizini nalazi i vatrogasni aparat sa plovila, kanta za vodu ili bilo kakav prikladni “alat” koji bi mogao biti od pomoći ukoliko bi nešto krenulo po zlu.

[/pane]

[pane title=”Signalne rakete” active=false collapsible=true]

Sa signalnim raketama postupajte krajnje odgovorno i savjesno, jer iskustvo je pokazalo da i one mogu izazvati požar na obali ukoliko se ispaljuju stihijski i nepromišljeno.

[/pane]

[pane title=”Ugrožene vrste” active=false collapsible=true]

Bez obzira na cijelo bogatstvo i raznovrsnost flore i faune Jadrana, određenim biljnim i životinjskim vrstama, najčešće zbog nekontroliranog lova, prijeti potpuno istrebljenje. Svojim odgovornim ponašanjem vodite brigu o flori i fauni našeg Jadrana (ne zagađujte more, ribu lovite u onim količinama koje možete konzumirati, ne ubijajte životinje iz zabave, ne čupajte morsko bilje iz dosade…)

[/pane]

[pane title=”Ekološke katastrofe” active=false collapsible=true]

Ukoliko tijekom krstarenja primijetite bilo kakve pokazatelje ekoloških katastrofa (naftne ili uljene mrlje, pomor ribe, požari…) ili im pak pridonesete, radi njihovog brzog i efikasnog stavljanja pod kontrolu, hitno obavijestite najbližu lučku kapetaniju ili službu spašavanja o tome. Neka biser Mediterana svijetli što duže!

[/pane]

[/accordion]

RENT A CAR

[accordion]

[pane title=”Što moram ponijeti sa sobom za podizanje vozila?” active=false collapsible=true]

Pri preuzimanju, glavni vozač mora imati platnu karticu na svoje ime, sa dovoljno sredstava za pokriće sigurnosnog pologa / depozita i plaćanje lokalnih taksi, dodatne opreme i bilo kog drugog proizvoda kupljenog na šalteru Rent a Car tvrtke. Glavni vozač i svi dodatni vozači moraju priložiti važeće vozačke dozvole na njihovo ime, zajedno sa rentalcars.com Vaučerom / eVaučerom, koji ste dobili nakon što je vaša rezervacija potvrđena.

[/pane]

[pane title=”Mogu li iznajmiti vozilo ako nemam kreditnu karticu?” active=false collapsible=true]

Prilikom preuzimanja vozila, od Vas će biti zahtjevano da ostavite depozit; molimo Vas pogledajte sekciju “Depozit, sigurnosni polog i zaštita” u Odredbama i Uvjetima. Ovaj depozit je jamstvo dobavljaču da korisnik može platiti oštećenje automobila i / ili dodatne opreme. Ovo je standardna procedura sa svim Rent a Car tvrtkama, i obično je to iznos blokiran na kreditnoj kartici izdatoj na ime glavnog vozača. Pod sekcijom “Informacije o plaćanju” Odredbe i Uvjeti će objasniti koji tipovi kartica su prihvaćivi.

[/pane]

[pane title=”Koje metode plaćanja prihvaćate?” active=false collapsible=true]

rentalcars.com prihvaća većinu oblika internetskog plaćanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na: kreditnu karticu, debitnu karticu, virtualnu karticu, prepaid karticu, post-pay karticu, Switch/Maestro, MasterCard, American Express i Bancomat. Također prihvaćamo bankovne prijenose i izravno terećenje.

Napomena: Važno je da glavni vozač ima važeću kreditnu karticu na svoje ime za polog tijekom podizanja vozila.

[/pane]

[pane title=”Koji su zahtjevi za vozačku dozvolu?” active=false collapsible=true]

Za pultom, svaki vozač mora priložiti vozačku dozvolu koju posjeduje najmanje jednu godinu (često i dvije godine). Dozvole koje su istekle ili privremene dozvole neće biti prihvaćene.
Osoblje na pultu će možda provjeriti imate li kakvu zabranu ili kaznene poene na vašoj dozvoli. Ako je vaša dozvola izdata u Engleskoj, Velsu ili Škotskoj, , morate znati o važnoj naplati koja je na snazi od 08. Lipnja 2015.
Ako imate kakvu zabranu ili kaznene poene, ili je vaša dozvola nevažeća, molimo Vas Kontaktirajte nas , što prije možete, jer ovo može limitirati vašu mogućnost unajmljivanja vozila. Ako rentirate u inozemstvu, molimo Vas provjerite na vaučeru da li vam je potrebna medjunarodna vozačka dozvola zajedno sa vašom nacionalnom dozvolom.

[/pane]

[pane title=”Kako da prepravim rezervaciju / dodam broj leta?” active=false collapsible=true]

Možete izmijeniti rezervaciju na internetu uz pomoć mogućnosti Izmjenjivanje rezervacije. Jednostavno se prijavite, kliknite na Moja rezervacija ili Moj račun i unesite izmjene koje želite. rentalcars.com ne naplaćuje administrativnu pristojbu za izmjenu/promjenu rezervacija. Međutim, mijenjanje rezervacije može aktivirati promjenu stope/cijene ili naknadu koja može biti uvjetovana značajnom promjenom poput trajanja najma ili vrste vozila. Također možete izmijeniti/dodati svoj broj leta ovdje.

[/pane]

[pane title=”Što treba da uradim ako nisam dobio potvrdni vaučer?” active=false collapsible=true]

Možete pratiti i pregledati status svoje rezervacije u bilo kojem trenutku tako da se prijavite na Moja rezervacija ili Moj račun.

[/pane]

[pane title=”Kako stvoriti račun?” active=false collapsible=true]

Stvaranje računa jedan je od najjednostavnijih načina za upravljanje svim prošlim i budućim rezervacijama. Na početnoj stranici internetske stranice na desnoj strani alatne trake pronaći ćete gumb „Moj račun“.

[/pane]

[pane title=”Ima li dodatnih naknada koje se lokalno plaćaju?” active=false collapsible=true]

Iako rentalcars.com pruža inclusive cijene, postoje takse koje se plaćaju lokalno dobavljaču. Bilo koja obavezna doplata (ne mora biti usluga) bit će prikazana tjekom procesa rezerviranja i u vašoj dokumentaciji o najmu. Sve lokalne naplate se plaćaju Rent a Car tvrtki prilikom potpisivanja ugovora o najmu. Ovo mogu biti naplate kao što su:

[/pane]

[pane title=”Na koji način treba platiti dodatnu opremu?” active=false collapsible=true]

Svi se daljnji dodaci plaćaju na licu mjesta i ne uključuju PDV. Ako su vam potrebni daljnji dodaci, uključujući, ali ne ograničavajući se na: dječje sjedalice, GPS, dodatni vozači, lanci za snijeg, zimske gume, nosači za skije itd., jednostavno se prijavite, kliknite na Izmjenjivanje rezervacije i dodajte dodatke koji su vam potrebni. Ako imate ikakve dodatne zahtjeve, priložite ih uz zahtjev za rezervaciju. Međutim, rentalcars.com ne može jamčiti njihovu dostupnost.

[/pane]

[pane title=”Naplaćujete li za dodatne vozače?” active=false collapsible=true]

Ako želite dodatne vozače, navedite ih u zahtjevu za rezervaciju ili se prijavite na Izmjenjivanje rezervacije gdje to možete dodati na svoju rezervaciju. Može se primijeniti dodatna naknada koja će se platiti na licu mjesta (osim ako nije drugačije navedeno na kuponu rentalcars.com). Sve osobe koje voze vozilo moraju uvijek sa sobom imati vozačku dozvolu.

[/pane]

[pane title=”Hoće li mi se naplatiti ako želim pokupiti vozilo van normalnog radnog vremena?” active=false collapsible=true]

Ako vam treba automobil van uobičajenog radnog vremena, bilo za preuzimanje ili povratak, Rent a Car agencija će organizovati jednog člana da Vas usluži. O ovome mora postojati prethodna najava i postojaće dodatna naplata za tu uslugu.

[/pane]

[pane title=”Mogu li prelaziti granicu sa automobilom?” active=false collapsible=true]

Ako vaši planovi za putovanje uključuju vožnju izvan države gdje ste iznajmili vozilo, prelazak granice i putovanje na različite otoke unutar iste države, obavijestite naš tim barem 7 dana prije podizanja vozila. Za određene države mogu postojati ograničenja i možda ćemo morati obavijestiti poduzeće za iznajmljivanje vozila. U nekim će slučajevima možda biti potrebno platiti dodatno osiguranje koje će se platiti na licu mjesta pa će vas naš tim obavijestiti ako to vrijedi za vaše zahtjeve.

Napomena: Nije moguće međunarodno jednosmjerno iznajmljivanje vozila iz Ujedinjenog Kraljevstva.

[/pane]

[pane title=”Što ako moj let kasni ili je otkazan?” active=false collapsible=true]

Ako vaš let kasni ili je otkazan, molimo Vas pošaljite email našem timu ili nas pozovite što je prije moguće.Ako ste već priložili detalje leta, Rent a Car tvrtka će biti u mogućnosti pratiti vaš let i može zadržati automobil do sat vremena. rentalcars.com neće prihvatiti odgovornost niti moći asistirati u vezi gubitka najma, promjena ili kašnjenja uzrokovanim kašnjenjem ili otkazivanjem leta.

[/pane]

[pane title=”Koja su pravila u pogledu goriva?” active=false collapsible=true]

Svaka Rent a Car tvrtka ima svoje odredbe za gorivo, što je vidljivo tjekom procesa rezerviranja. Odredbe o gorivu će biti prikazane na vašem potvrdnom vaučeru, kao i na ugovoru o najmu na šalteru Rent a Car tvrtke.
Ako unajmljujete auto na 3 dana ili kraće, trebali bi ste ovo napomenuti Rent a Car dobavljaču, za slučaj da vam mogu ponuditi alternativnu opciju za gorivo.
Većina Rent a Car tvrtki zahtjeva depozit za gorivo na početku najma. Ako je automobil vraćen po Odredbama za gorivo, depozit će biti refundiran prilikom povrata automobila.

[/pane]

[pane title=”Kako otkazati rezervaciju?” active=false collapsible=true]

Za otkazivanje rezervacije, prijavite se na mogućnost Izmjene/otkazivanja rezervacije i kliknite na Otkaži rezervaciju. To je najbrži i najjednostavniji način za otkazivanje rezervacije.

[/pane]

[pane title=”Koja su Pravila za otkazivanje?” active=false collapsible=true]

Pune Odredbe i Uvjete možete naći na našoj web stranici pod Our Terms and Conditions.
ili tjekom procesa rezerviranja pod “Important Information”:
Može se besplatno otkazati na internetu do 48 sati prije početka najma. Za rezervacije koje su otkazane unutar 48 sati do početka najma bit će naplaćena naknada jednaka 3-dnevnom najmu. Naplata za otkazivanje nikada neće biti veća od cijene najma.
Rezervacije uz POLOG: Za otkazivanja koja su izvršena više od 48 sati prije početka najma bit će naplaćena naknada jednaka količini pologa. Za rezervacije koje su otkazane unutar 48 sati do početka najma bit će naplaćena naknada jednaka 3-dnevnom najmu ili količini pologa, ovisno o tome koja je veća.
NEPOJAVLJIVANJA: Tu je riječ o tome kada se vozilo ne može podići zbog nedostatka dokumentacije, nemogućnosti pružanja važeće kreditne kartice koja sadrži dovoljno sredstava za pokrivanje pologa i/ili nepojavljivanja za podizanje vozila u određeno vrijeme/datum. Novac se neće vratiti osobama koje se ne pojave.

Napomena: Neka poduzeća za iznajmljivanje vozila mogu imati dodatna pravila za otkazivanje, pazite da provjerite Uvjete i odredbe prije iznajmljivanja.

[/pane]

[pane title=”Gdje mogu da nađem detalje o dodatnoj zaštiti / pokriću za moj automobil?” active=false collapsible=true]

Molimo Vas budite sigurni da ste pročitali odredbe i uvjete o pruženom pokriću kada potpisujete ugovor o najmu prilikom preuzimanja automobila, provjerite što uključuje i koja su ograničenja.
Obično pokrića isključuju i ne važe za šoferšajbne, stakla, kotače, gume, šasiju, unutarnji dio vozila, osobne stvari, troškove vuče i ako je automobil vožen van obeleženih cesti – kao i dodatnu opremu unajmljenu od Rent a Car tvrtke, kao što su dječije sjedalo i GPS uređaj.
Neće pokriti i važiti u slučajevima kao što su vožnja van obeleženih cesti, sipanje pogrešnog goriva u rezervoar i kršenje uvjeta najma (na primer, vožnja pod utjecajem droga ili alkohola).

[/pane]

[pane title=”Kakvo osiguranje ima moj najam?” active=false collapsible=true]

Svi Rent a Car automobili moraju imati Kasko (CDW) i zaštitu od krađe (TP). Oba pokrića će biti jedna od opcija:

Vrsta pokrića će ovisiti od Rent a Car tvrtke i lokacije; ali će biti jasno napomenuto u Odredbama i Uvjetima tjekom procesa rezerviranja, a također i na potvrdnom vaučeru.

[/pane]

[pane title=”Što pruža pokriće rentalcars.com?” active=false collapsible=true]

Prilikom preuzimanja, Rent a Car tvrtka će zahtjevati da ostavite sigurnosni polog-depozit za pokriće eventualnog oštećenja automobila. Nakon najma, mi ćemo refundirati sav iznos* koji vam je naplaćen – sve dok ste kupili neko od naših dodatnih pokrića.

Većina automobila je pokrivena kaskom, ali uz određenu sumu blokiranog depozita koji nije pokriven, a mi vam nudimo izbor:

  1. Zaštita od oštećenja, koja pokriva sve troškove zbog oštećenja vanjskog dijela ili mehaničkih komponenti automobila.
  2. Potpuna zaštita, koja pruža istu zaštitu kao Zaštita od oštećenja – a također pokriva troškove vuče, pomoć na cesti ili gubitak ključeva. Također pokriva administrativne troškove povijezane sa krađom automobila.

Neki automobili imaju Kasko, uz niži iznos blokiranog depozita, a u tom slučaju ćemo vam ponuditi jednu od zaštita:

  1. Top-up zaštita, koja pokriva isto što i Potpuna zaštita .

Ako kupite neki od ovih proizvoda, bit ćete zaštićeni, bez obzira da li će vam to trebati ili ne. Tako da, nakon početka najma, nećemo biti u mogućnosti otkazati i refundirati iznos uplaćen za osiguranje.

Također preporučamo da pročitate “Što je sigurnosni polog?” i “Što je Kasko osiguranje?” ispod.

* Važe Odredbe i Uvjeti. http://www.rentalcars.com/hr/terms/

[/pane]

[pane title=”Što je višak?” active=false collapsible=true]

Sigurnosni depozit je iznos novca za koji ste odgovorni u slučaju oštećenja automobila. Ovo je standardna procedura sa svim Rent a Car tvrtkama.

Sigurnosni depozit će biti blokiran / naplaćen sa platne kartice glavnog vozača. Ovo će biti blokirano tjekom najma i može potrajati do 7 dana nakon završetka najma dok bude prikazano na računu.

Može postojati mogućnost da se sigurnosni polog umanji, kupovinom dodatnog pokrića direktno od dobavljača.

[/pane]

[pane title=”Što je osiguranje s franšizom?” active=false collapsible=true]

Kasko osiguranje (CDW) – Ograničava vozačevu odgovornost u slučaju oštećenja automobila, podložno Odredbama ugovora o najmu.
Ovo znači da je automobil osiguran – kako god, uvijek postoji određeni iznos depozita koji nije osiguran i određene stvari nisu pokrivene osiguranjem na većini odredišta, primjerice vjetrobransko staklo, gume, šasija, oštećenje brava, gubitak ključeva i troškovi vuče često nisu pokrveni Kasko osiguranjem. Molimo Vas provjerite vaš potvrdni vaučer i sekciju “Što je uključeno”.

[/pane]

[pane title=”Što je osiguranje protiv krađe?” active=false collapsible=true]

Zaštita od krađe (TP) ograničava odgovornost vozača za troškove usled krađe unajmljenog vozila – ili oštećenja uzrokovanog pokušajem krađe – do iznosa blokiranog depozita, po odredbama i uvjetima ugovora o najmu. TP ne pokriva osobne povrijede, koje mogu biti pokrivene vozačevim putnim ili drugim osiguranjem.

[/pane]

[pane title=”Šta treba da radim kada dodjem po automobil?” active=false collapsible=true]

Odvojite nekoliko minuta vremena prije nego što napustite lokaciju iznajmljivanja da se upoznate s time gdje sve stoji u vozilu koji iznajmljujete. Provjerite prednja svjetla, svjetla upozorenja, brisače vjetrobrana, brave vrata, rezervnu gumu itd. Obiđite vozilo koje iznajmljujete s agentom prije nego što napustite lokaciju iznajmljivanja.
Pazite da zabilježite sve ogrebotine, udubljenja itd. i prijavite ih tako da pri povratku vozila nema nesporazuma u vezi sa stanjem vozila. Preporučuje se da snimite fotografije vozila koje iznajmljujete prije podizanja i nakon vraćanja.

[/pane]

[pane title=”Zašto moram lokalno potpisati ugovor?” active=false collapsible=true]

rentalcars.com djeluje kao agent u iznajmljivanju. Rezervacije napravljene preko nas podložne su našim uvjetima i odredbama.
One pokrivaju vaš ugovor s nama i bit će priložene uz dokumentaciju o iznajmljivanju, a dostupne su i na našoj internetskoj stranici.
Samo iznajmljivanje vozila bit će podložno zakonu države u kojem vam je vozilo isporučeno i iz tog ćete razloga morati potpisati ugovor o iznajmljivanju s poduzećem za iznajmljivanje. Morate razumjeti (i prihvatiti) uvjete i odredbe ugovora.

[/pane]

[pane title=”Kako da izbjegnem dodatne naplate prilikom povratka vozila?” active=false collapsible=true]

Pazite da iznajmljeno vozilo vratite u određeno vrijeme i na određeni datum koji stoje na kuponu da biste izbjegli troškove dodatnih sati i/ili dodatnih dana. Pogledajte i ugovor o iznajmljivanju za cijene dodatnih sati/dana.

[/pane]

[pane title=”Što da napravim ako se vozilo pokvari ili ako dođe do nesreće?” active=false collapsible=true]

U slučaju kašnjenja aviona, a ako ste nam već dali podatke o Vašem letu, naš dobavljač će o tome biti obavešten. U slučaju dužeg kašnjenja možete da kontaktirate člana našeg tima koji će Vam savetovati što da napravite. Ako je let otkazan, molimo Vas da nam to javite što pre kako bi mogli otkazati vozilo kod našeg dobavljača. Ukoliko nas ne obavestite, zadržavamo pravo da Vam zaračunamo troškove.

[/pane]

[pane title=”Kako da naručim račun / invoice?” active=false collapsible=true]

U bilo kojem trenutku možete zatražiti račun tako da se jednostavno prijavite preko Moje rezervacije ili Moj račun i prikazat će se gumb za račun. Ako trebate fakturu za PDV, morat ćete se prijaviti na Kontaktirajte nas i ispuniti obrazac.

Ranije sam vratio vozilo, mogu li dobiti povrat novaca?

Cijene su bazirane na vremenima i datumima preuzimanja i povratka sa kojima ste se složili prije početka najma. Ako preuzmete auto nešto kasnije ili vratite nešto ranije, neće biti refundacije za neiskorišćeno vrijeme.

[/pane]

[pane title=”Zašto je bilo naplate od strane Rent a Car tvrtke?” active=false collapsible=true]

Mogu postojati brojni razlozi za lokalne naknade, uključujući, ali ne ograničavajući se na: opskrbu gorivom, daljnje dodatke, kazne za parkiranje i novčane kazne, štetu na vozilu.
U dokumentaciji od poduzeća za iznajmljivanje vozila trebali bi biti navedeni svi troškovi.

Ako ne razumijete dokumentaciju, obratite se našem odjelu za korisničke usluge koji će vam rado pomoći posredovanjem s dobavljačem u vaše ime.

[/pane]

[pane title=”Moj najam je kompletiran i imam pitanje. Što treba da uradim?” active=false collapsible=true]

Ako imate upit o završenom iznajmljivanju, prijavite se na Kontaktirajte nas i ispuniti internetski obrazac.

[/pane]

[/accordion]